Kontakta oss

Förfrågningar gällande öppenvård
Charlotte Blixt
0709-313909

Förfrågningar om familjehemsplaceringar och handledning av familjehem
Eva-Lena Meigard
0721-999689

Förfrågningar om psykoterapi eller handledning av personalgrupper
Ernst Dahlquist
0709-393046

C & E Mind AB
Södra Förstadsgatan 13
211 43 Malmö

info@cemind.se