Utvärdering

För att utvärdera verksamheten tillsammans med klienten, föräldrarna och andra viktiga instanser används två enkla självskattningsinstrument, ORS (outcome rating scale) och SRS (session rating scale) (Scott D. Miller and Barry L. Duncan). Instrumenten används ursprungligen för att utvärdera samtalsbehandling, psykoterapi och psykosocial behandling.

ORS använder vi för att låta klienten, och föräldrar/andra viktiga skatta. Instrumenten används ursprungligen för att utvärdera samtalsbehandling, psykoterapi och psykosocial behandling. ORS använder vi för att låta klienten, och föräldrar/andra viktiga skatta välbefinnande/funktion klienten inom fyra områden (i hemmet, i skolan, med vänner och generellt).

SRS används för att utvärdera själva samtalsbehandling/familjebehandling och hur klienten/ familjen upplever samtalen. Det är välkänt och det finns evidens för att relation/allians mellan behandlare och behandlad har större betydelse för utfallet än vad en specifik metod har. Detta utvärderingsinstrument avser att mäta kvaliteten på alliansen samt att förbättra den. Detta sätt att utvärdera kallas praktikbaserad evidens.

Andra bedömningsinstrument kan tillkomma på vårt eller vår uppdragsgivares initiativ. Vi vill betona att vi också lägger stor vikt vid klientens egen uppfattning om sina problem och dess lösningar samt vid hur vi uppfattar klienten i samtal och samvaro.

I vår bedömning och fortlöpande månadsrapporter till socialtjänsten använder vi oss gärna av behovsområden som finns angivna i BBiC eller enligt överenskommelse.