Vi är C&E Mind

C&E Mind har funnits sedan 2009 av Charlotte Blixt och Ernst Dahlquist. Idag utgörs vårt team av tre barn- och ungdomsbehandlare, en familjebehandlare och två leg. psykoterapeuter.

Charlotte Blixtbarn- och ungdomsbehandlare, är socionom, basutbildad i psykoterapi (steg 1) och har arbetat med ungdomar på institution i många år. Hon har erfarenhet av både LVU-placeringar och frivilligt placerade barn och ungdomar. Charlotte är van vid att aktivt arbeta tillsammans med unga och deras familjer för att skapa ett konstruktivt och värdigt liv.

Jessica Broman, barn och ungdomsbehandlare,är behandlingspedagog och har jobbat många år med ungdomar på institution. Hon har erfarenhet av både LVU-placeringar och frivilligt placerade barn och ungdomar. Hon har också erfarenhet av missbruksvård och kriminalvård. Jessica är van vid att arbeta med utsatta och utagerande ungdomar och deras familjer.

Linda Goldy, barn- och ungdomsbehandlare, är socionom och har sin bakgrund inom socialtjänsten där hon har arbetat med ungdomar och deras familjen. Linda är van vid att arbeta med barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer och att nå fram till unga som är svåra att skapa en kontakt med.

Eva-Lena Meigardfamiljebehandlare, är socionom och har arbetat inom kommunal socialtjänst under många år och har lång erfarenhet av familjehemsvård. Eva-Lena har steg 1 – psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning och är utbildad i kvalitetssäkring genom Semcon samt har BBIC-grundutbildning.

Ernst Dahlquist är socionom, legitimerad psykoterapeut och Handledare. Han har många års erfarenhet från barnpsykiatri och vuxenpsykiatri. Hans psykoterapeutiska utbildning är huvudsakligen psykodynamisk men han har ingående kunskaper också om anknytningsteori, mentalisering och systemiskt tänkande. Ernst har lång erfarenhet av både individuell psykoterapi och familjeterapi. Han handleder, utbildar och ger psykoterapi på PsykologCentrum i Malmö (www.psykologcentrum.nu).

Magnus Nilsson Tapper är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med inriktning på barn- och ungdomar. Han har erfarenhet av socialtjänst, skola och barnpsykiatri. Magnus gör också psykologutredningar och ger psykoterapi.