Psykosocial öppenvård, familjehemsvård & handledning

C&E Mind är en öppenvårdsverksamhet i Malmö som arbetar med barn, ungdoms- och familjebehandling men även handledd familjehemsvård. C&E Mind erbjuder öppenvård med hög intensitet och tillgänglighet. Vi arbetar utifrån en behandlingsmetod som baseras på mentalisering- och anknytningsteori. Vi vänder oss barn och ungdomar med psykosocial problematik och till föräldrar med behov av stöd i sitt föräldraskap.

Hos C&E Mind erbjuder vi samtal hos psykoterapeut till barnet eller ungdomen under behandlingstiden.

Vi erbjuder även handledning och psykoterapi inom ramen för verksamheten.

C&E Mind har funnits sedan 2009 och har ramavtal och tillstånd för att bedriva vår verksamhet.